Maria Montessori

Studia podyplomowe Pedagogika Montessori

Pedagogika Montessori Edukacja przedszkolna PMEE 2 (dwa semestry)
- studia przygotowujące do pracy w Przedszkolach Montessori

Pedagogika Montessori Edukacja przedszkolna PMEE 3 (trzy semestry)
- studia przygotowujące do pracy w Przedszkolach Montessori                             i Szkołach Montessori  (nauczanie początkowe - kl. I - III)